Gemeenten

Gemeenten ondersteunen kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen met voorzieningen. Maar nog lang niet alle kinderen worden bereikt en er is een groot verschil in het aanbod aan voorzieningen per gemeente. Het kabinet stelt daarom elk jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar om álle kinderen kansen te geven. Dat is hard nodig want 1 op de 91 kinderen groeit op in armoede. Voor gemeenten is het een hele uitdaging om deze kwetsbare doelgroep te bereiken. Zo toonde het SER-rapport2 bijvoorbeeld aan dat het grootste deel van kinderen in armoede opgroeit bij ouders die (deels) werken! Deze gezinnen zijn vaak niet bij gemeenten bekend. Om te zorgen dat daadwerkelijk alle kinderen kunnen meedoen zijn ogen, oren in ‘de wijk’ en in een thuissituatie onmisbaar.

Meer kinderen bereiken met meer voorzieningen

Als Kansen voor alle Kinderen zijn we middels lokale vrijwilligers en professionele intermediairs aanwezig in de haarvaten van de samenleving. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Leergeld zijn landelijke netwerk organisaties met lokale fondsen en stichtingen in het hele land. Samen met de landelijke partners Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job bieden we een breed pakket voorzieningen voor onderwijs, sport, cultuur, verjaardag en ontspanning.

Aanvragen voorzieningen

Via het online platform Kansen voor alle Kinderen kunnen zowel professionals die bij het gezin betrokken zijn als ouders en jongeren voorzieningen aanvragen. Ouders, jongeren en aanvragers worden door het beantwoorden van een paar vragen naar de organisatie geleid die de aanvraag in behandeling neemt. Door eenvoudige, bestaande en bewezen procedures en een snelle werkwijze wordt binnen een paar weken de voorziening in natura verstrekt of is het lidmaatschap aan een sportclub of culturele instelling geregeld c.q. het schoolgeld of schoolreisje betaald. Het online platform Kansen voor alle Kinderen is continu in ontwikkeling om voorzieningen, zo eenvoudig, effectief en efficiënt mogelijk beschikbaar te stellen.

Hoe werkt het voor gemeenten?

Kansen voor alle Kinderen streeft naar samenhangende afspraken met gemeenten over ambities, aanpak en financiering. Veel gemeenten werken al samen met lokale stichtingen/fondsen van Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het samenwerkingsinitiatief Kansen voor alle Kinderen biedt de mogelijkheid om lokaal het pakket aan voorzieningen uit te breiden en meer kinderen te bereiken die niet onder minimaregelingen vallen. Uw lokale contactpersoon van een van deze stichtingen/fondsen vertelt u hier graag meer over. Heeft uw gemeente al een eigen regeling voor minima? Kansen voor alle Kinderen kan daarop een goede aanvulling zijn. We hopen dat gemeenten de lokale samenwerking met ons zoekt en benut want wij zijn er van overtuigd dat we samen alle kinderen volwaardig kunnen laten meedoen in de maatschappij!

Meer weten?

Werkt uw gemeente niet samen met Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur ? Heeft u een algemene vraag over Kansen voor alle Kinderen? Neem contact met ons op en u hoort snel van ons! Werkt uw gemeente al samen met Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur? Neem contact op met uw lokale contactpersoon van deze stichting/fonds.

Meer informatie?

bestuurlijke afspraken
decembercirculaire gemeentefonds 2016.


(1) Bron: SCP 2014
(2) Bron: SER advies ‘Opgroeien zonder armoede’, 17 maart 2017