Klijnsma: 40 miljoen voor samenwerkende organisaties bij aanpak armoede kinderen

9 maart 2017

Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job krijgen de komende vier jaar 10 miljoen per jaar voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanmiddag bekendgemaakt.

Deze vijf organisaties hebben de handen ineen geslagen en een gezamenlijk plan gepresenteerd over hoe zij deze kinderen willen bereiken en helpen. Alle kinderen in Nederland moeten kunnen meedoen, ook kinderen in een gezin met weinig geld. Naast gemeenten spelen ook deze maatschappelijke organisaties een belangrijke rol in het helpen van deze kinderen. Deze vijf organisaties helpen samen nu al zo’n 200.000 kinderen.

Klijnsma: “Het is belangrijk dat een kind niet alleen kan sporten, maar ook bijvoorbeeld een fiets krijgen om naar de sportclub te fietsen. Je verjaardag vieren is belangrijk, maar als je nooit mee kan op schoolreisje om vriendjes te maken heb je niemand om uit te nodigen”.

Eén digitaal aanvragensysteem

Er komt één digitaal aanvraagsysteem met daarachter één gezamenlijk registratiesysteem, waarmee met één druk op de knop te zien is welk aanbod voor kinderen in welke gemeente beschikbaar is om zo de drempels voor de aanvraag drastisch te verlagen. De organisaties gaan gezamenlijk een online platform oprichten, nieuwe aanpakken bedenken en bestaande aanpakken versterken om nog meer kinderen te bereiken.

Met de subsidie die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar stelt, kunnen ruim 300.000 extra voorzieningen verstrekt worden aan kinderen.

Kabinet stelt structureel geld beschikbaar

Het kabinet stelt vanaf 2017 structureel 100 miljoen extra beschikbaar – bedoeld voor voorzieningen in natura - zoals een abonnement voor een sportclub, een fiets, schoolbenodigdheden of een verjaardagsfeestje zodat het geld direct ten goede komt aan kinderen. Gemeenten ontvangen daarvan jaarlijks 85 miljoen euro, verdeeld naar rato van het aantal kinderen dat in die gemeenten in een gezin met een laag inkomen opgroeit. Alle gemeenten ontvangen een deel.

Over de organisaties

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en de sportattributen. Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen.
jeugdcultuurfonds.nl

Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen uit deze gezinnen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratievermogen en vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving.
jeugdcultuurfonds.nl

Leergeld Nederland

Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om lid te worden van een sportclub, schoolspullen aan te schaffen of mee te gaan op schoolkamp of schoolreis. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze “leergeld” voor gaat betalen.
leergeld.nl

Stichting Jarige Job

Stichting Jarige Job wil de kloof tussen arme en rijke kinderen zo veel mogelijk dichten en maakt verjaardagen mogelijk voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Kinderen die hun verjaardag eigenlijk niet kunnen vieren omdat daar geen geld voor is. Sociaal maatschappelijk gezien is het voor deze groep het meest belangrijk om hun verjaardag te vieren.
stichtingjarigejob.nl

Nationaal Fonds Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk. Helaas groeien 421.000 kinderen in ons land op in armoede. Zij vallen buiten de boot en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten. Kinderhulp helpt hen op een hele praktische en kindgerichte manier. Bijvoorbeeld door een tweedehands fiets, contributie voor de sportclub, een weekje kamperen of zwemles mogelijk te maken.
kinderhulp.nl

Terug naar het Overzicht