Privacy

Persoonsgegevens die je opgeeft op Kansenvoorallekinderen.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.

Kansenvoorallekinderen.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd. Je gegevens worden dus niet aan derden verstrekt of gebruikt om op te nemen in bestanden van de betrokken fondsen van dit initiatief, mits anders aangegeven.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).